19th Ave New York, NY 95822, USA

Yadda Ake Gano Bayani Da Ba Gaskiya Bane

Lesson 1

Binciken Buɗaɗɗen Tushe Da Yadda Zai Iya Zama Da Amfani

Lesson 2

Yadda Ake Amfani Da Binciko Hoto Da Ga Bayya

Lesson 3

Yadda Ake Amfani Da Google Bincike Mai Zurfi

Lesson 4

Yadda Ake Gano Inda Aka Ɗauki Bidiyo

Lesson 5

Yadda Ake Amfani Da Wayback Machine

Lesson 6

Kuskuren Hankali

Lesson 7